Οι εξετάσεις αίματος αφορούν στη μέτρηση διαφόρων συστατικών σε δείγμα αίματος. Οι εξετάσεις αυτές είναι πάρα πολλές και ζητούνται ανάλογα με το πρόβλημα του κάθε ατόμου. Γενικά διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως:


  • Γενική Αίματος
  • Μικροσκοπική μελέτη επιχρίσματος περιφερικού αίματος
  • Μελέτη αιμοσφαιρινοπαθειών (μεσογειακή αναιμία, άλλες θαλασσαιμίες, δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα κλπ)
  • Μελέτη αιμόστασης (έλεγχος διαταραχών πήξης)