Αφορούν τον προσδιορισμό διαφόρων ουσιών που περιέχονται στο αίμα, που γίνεται με βιοχημικές μεθόδους. Οι συνηθέστερες εξετάσεις είναι:


  • Βιοχημικές εξετάσεις ρουτίνας (σάκχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, τρανσαμινάσες κ.α.)
  • Παρακολούθηση διαβήτη – Μέτρηση HbA1C
  • Δείκτες καρδιακής λειτουργίας
  • Δείκτες ηπατικής λειτουργίας
  • Δείκτες νεφρικής λειτουργίας
  • Προσδιορισμοί ηλεκτρολυτών
  • Επίπεδα φαρμάκων