Προκειται για ειδικές εξετάσεις που γίνονται στο μικροβιολογικό εργαστήριο, με σκοπό τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση μικροβίων σε διάφορα βιολογικά υγρά


  • Καλλιέργεια βιολογικών δειγμάτων (ούρα, κόπρανα, σπέρμα, κολπικό έκκριμμα κ.α)
  • Απομόνωση και ταυτοποίηση μικροβίων
  • Έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά