Πρόκειται για εξετάσειs που μελετούν το γενετικό υλικό (DNA) και αφορούν στην ανίχνευση και προσδιορισμό μεταλλάξεων που σχετίζονται με κληρονομικές ασθένειες (πρόληψη-προδιάθεση- έγκαιρη διάγνωση) καθώς και στην ανίχνευση γενετικού υλικου μικροβίων (μοριακή μικροβιολογία)


  • Μοριακός Έλεγχος Θρομβοφιλίας
  • Προσδιορισμός μεταλλάξεων α' και β' θαλασσαιμίας
  • Έλεγχος κυστικής ίνωσης
  • Ανίχνευση και τυποποίηση του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (ΗPV-DNA TEST)